Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Hospodářská komora Plzeň, Hospodářská komora Plzeň-sever, Hospodářská komora Tachov, Hospodářská komora Rokycany

 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.
Byla vytvořena sloučením třech Okresních hospodářských komor - Plzeň-město (Hospodářská komora Plzeň), Plzeň-sever a Tachov, a to k 27. 3. 2008. Od 29. 2. 2012 k těmto třem okresům  přibyl další, a to když se Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sloučila s Okresní hospodářskou komorou Rokycany a převzala veškerou její agendu. Dále bylo rozhodnutím představenstva Hospodářské komory ČR (HK ČR) ze dne 27. 3. 2013 zastoupení HK ČR v Plzeňském kraji převedeno z Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje na Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje.
RHK PK usiluje o podporu i rozvoj podnikatelského prostředí. Kromě poradenské a konzultační činnosti zajišťuje celou řadu služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Vedle toho spolupracuje s řadou státních institucí a představuje tak i důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem. (viz Činnost a služby ).
Nejvyšším orgánem komory je Shromáždění delegátů. Mezi jeho zasedáními řídí činnosti komory volené představenstvo, jenž je složeno z představitelů členských podniků. Funkčně nejvyšší článek kontrolního systému je pak dozorčí rada. Výkonným orgánem komory je její úřad.
                               Od 1.5.2011 Hospodářská komora v Plzni na adrese:
                      Nerudova 25, 301 00 Plzeň
   Hospodářská kommora Plzeň

                      

 

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: