Zahraniční vztahy

V případě dotazů nebo žádosti o informace nás kontaktujte na rhkpk@rhkpk.cz

 

Zahraniční partneři:

 

Německo     

               Industrie- und Handelskammer Regensburg 

               Industrie- und Handelskammer Passau

               Bayern Handwerk International

 

Francie

               Groupe des chambres de commerce et d'industrie de Région Franche-Comté

               Direction régionale du commerce extérieur

                                              

Rumunsko

               Camera de Comert, Industrie si Agricultura Caras-Severin

             Možnosti podnikání v župě Caras-Severin a malebných českých vesnicích

            http://www.banat.cz

  

Mezinárodní vztahy v evropském měřítku

  1. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje je celorepublikově zastoupenou institucí v České republice, kterou zastřešuje Hospodářská komora České republiky, sídlící v Praze. Na rovině EU má Hospodářská komora České republiky zastoupení v podobě CEBRE (Czech business representation). CEBRE byla vytvořena Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), aby reprezentovala českou podnikatelskou sféru a obhajovala její zájmy před institucemi Evropské unie. CEBRE – zastoupení českých hospodářských komor sídlí v Bruselu.
  2. Druhým zastoupením českého hospodářství na nadnárodní evropské úrovni je Evropský Hospodářský a sociální výbor EHSV, který tvoří zástupci soukromého a veřejného průmyslového sektoru, malých a středních podniků, hospodářských komor, obchodních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, zemědělských a dopravních podniků.
  3. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje je členem EUROCHAMBRE (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) – Sdružení evropských hospodářských komor, které sídlí rovněž v Bruselu. Síť evropských hospodářských komor byla vytvořena již v roce 1958, kdy vznikem Evropského hospodářského společenství byla utvořena síť evropských hospodářských komor pro společnou evropskou podnikatelskou reprezentaci.

 Mezinárodní vztahy v celosvětovém měřítku

  • Hospodářská komora České republiky je členem celosvětové obchodní organizace International Chamber of Commerce ICC, Mezinárodní hospodářská komora se sídlem v Paříži, která zastupuje veškerou hospodářskou činnost na nejvyšší mezinárodní úrovni, zúčastní se jednání a konferencí světových organizací nejvyššího typu jako OSN, OECD, Světová banka a další.

 

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: