RHK PK partnerem projektu The Cooperating Tourism Spider

RHK PK se stala od září 2016 jedním z partnerů projektu s názvem „The Cooperating Tourism Spider“, jehož realizátorem je Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Projekt je financován z dotačního programu Erasmus+.

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky "bohatství v různosti" jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni.

 

Cestovní ruch hraje klíčovou roli v rozvoji mnoha evropských regionů, včetně těch méně rozvinutých, protože má významný přesah a potenciál pro tvorbu pracovních míst, zejména v případě mladých lidí. Je oblastí s mimořádným potenciálem pro mezioborovou spolupráci v oblasti vzdělávání.

 

Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který umožní vzájemné obohacení několika souvisejících oborů a výměnu postupů a zkušeností z různých států. Bude vytvořen inovativní vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů (5 submodulů ke každému modulu). Zapojení partnerů z různých zemí umožní přenos celoevropsky platných a přenositelných kompetencí, ale také vzájemnou inspiraci pro aplikaci ověřených postupů na podporu turistického ruchu na lokální úrovni. Moduly budou respektovat univerzální moderní trendy v oblasti gastronomie, agroturistiky, hotelnictví či komerčního využití přírodních, historických a kulturních památek a budou využitelné v rámci celé EU. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejích s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

 

Partnery projektu, který bude realizován v období září 2016 - srpen 2018 jsou:

-       Gymnazium a SOŠ Plasy, Česká republika;

-       Smiltenes tehnikums, Lotyšsko;

-       BRG Steyr / Michaelerplatz, Rakousko;

-       Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Slovenská republika;

-         Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Česká republika.

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: