Výhody členství

  • určitá prestiž v postavení na trhu – členství v Hospodářské komoře je mezinárodně vnímáno jako prestižní a daný podnikatelský subjekt má větší váhu a respekt nejen na českém trhu, nýbrž především na trhu zahraničním
  • možnost vytváření sítě kontaktů na četných setkáváních, seminářích, konzultacích či dalších akcích, které pořádá Hospodářská komora nebo Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
  • široká informovanost, měsíčník Komora – každý měsíc členové Hospodářské komory obdrží komorový časopis
  • tzv. připomínkování – což znamená možnost vyjádřit se k legislativnímu procesu aktivní formou
  • získání větší odbornosti prostřednictvím široké nabídky školení, vzdělávacích programů, seminářů, workshopů
  • možnost využití služeb celé sítě Hospodářské komory v České republice nebo zastoupení Hospodářských komor v Bruselu CEBRE (Czech Business Representation), exportní agentury CzechTrade s regionálním zastoupením v ČR nebo jejich zástupci v zahraničí
  • slevy na různá školení, vzdělávací programy a další podobné aktivity

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: