Objednávka dokumentů potvrzujících členství v HK ČR

Hospodářská komora ČR vystavuje svým členům na objednávku dokumenty potvrzující jejich členství v této instituci - členské karty a osvědčení o členství.

Související soubory

Objednávka osvědčení a členské karty
Dokument MS WordDOC | 233 kBuložit

Osvědčení o členství je trvalý dokument ve formátu A4, který se vydává pouze jedenkrát za celou dobu členství v Hospodářské komoře České republiky.
Cena: 426,- Kč (včetně manipulačního poplatku)

Členská karta
 má vzhled platební karty a platnost 1 rok od data vystavení.

Cena: 186,- Kč (včetně manipulačního poplatku)

Na základě těchto dokumentů mohou společnosti prokazovat své členství a jako členům HK ČR jim budou poskytovány služby za zvýhodněnou cenu na všech úřadech hospodářských komor na území ČR.

Objednávka ke stažení vpravo nahoře. 

Osvědčení a karta budou členovi vystaveny za uhrazení poplatku předem. 
Podmínkou objednání je zaplacený členský příspěvek pro daný rok.

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: