Karnety ATA

Karnet ATA (francouzsko-anglická zkratka pro dočasný dovoz I´Admission Temporaire - Temporary Admission) mezinárodní celní doklad, který zjednodušuje obchodní styk při dočasných dovozech a vývozech zboží. Přináší uživateli peněžní i časové úspory. V podstatě jde o dokument, kterým mezinárodně uznávané organizace poskytují záruku vůči celním správám svých zemí za zaplacení cla nebo splnění jiných závazků. Jestliže se karnety použijí ve smluvních zemích (tj. v zemích, které přistoupily k příslušné úmluvě) a za podmínek stanovených úmluvou, není třeba u dočasných dovozů skládat v zahraničí jistotu za clo, dovozní daně a dávky. Též celé celní řízení se zjednodušuje. Karnety proto přispívají k usnadnění a urychlení celního projednávání dočasně dováženého zboží, určeného k vystavování nebo použití na výstavách, veletrzích nebo při podobných příležitostech, dále pak dovoz zařízení potřebného k výkonu povolání, obchodních vzorků a reklamních filmů. Jejich maximální platnost je omezena jedním rokem.

Omezení použití karnetu ATA
  1. územní - karnet lze použít jen ve smluvních zemích
  2. časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  3. věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (nekryjí zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
  • obchodní vzorky
  • vědecko-výzkumný materiál

 
Členské země Celní úmluvy o karnetu ATA

Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Brazílie (BR) nové
Bělorusko (BY) 1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)
Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)

Finsko (FI)
Francie (FR)

Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN)  2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)
Itálie (IT)
Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Kazachstán (KZ) 1) 
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)
Litva (LT)
Lotyšsko (LV)

Lucembursko (LU)
Macao (MO)
Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Makedonie (MK)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)
Mauritius (MU)
Mexiko (MX)  3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko
 (NL)
Norsko (NO)
Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK)

Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)
Rumunsko (RO)
Rusko (RU)  1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Singapur (SG)  4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)
Spojené arabské emiráty (AE)
Srbsko (RS) 
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)

Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW)  5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR) 7)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB)
 

  Do zemí označených podtržením (země EU) se karnety ATA nevystavují.

1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat
    (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
2) Vystavení karnetu ATA do Indie je nutné předem konzultovat s hospodářskou komorou.
    Lze vystavit pouze na povolené výstavy.
3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických
    celních orgánů.
4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 3 měsíce.
5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety
    ATA.
6) Korejská republika (Jižní Korea)
7) Plná moc pro jednání s tureckými celními úřady musí být ověřená na tureckém konzulátu v Praze

Cena za vystavení karnetů ATA:

 od 5 000,- Kč včetně DPH

kompletní ceník k nalezení zde - ceník karnetů ATA viz str. 2

Upozornění: k vystavení ATA karnetu je nutné vždy zakoupit formuláře na úřadu RHK PK

1 list formuláře: 6,- Kč

 

Kontakt
Jaroslava Štěpánová - stepanova@rhkpk.cz, 377 322 826 
 
Úřední hodiny
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

pátek není úřední den

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: