Služby CzechPoint

Související soubory

Ceník
Adobe AcrobatPDF | 293,27 kBuložit

Služba CzechPoint je k dispozici od 1. 10. 2008 také na Úřadu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 

·         Obchodního rejstříku 

·         Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR) 

·         Rejstříku nadací 

·         Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností) 

·         Rejstříku společenství vlastníků jednotek 

·         Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013) 

·         Živnostenského rejstříku

·         Katastru nemovitostí

·         Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy

·         Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)

·         Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

·         Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

·         Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)

·         Insolvenčního rejstříku

·         Registru obyvatel

·         Registru osob

·         Registru osob - výpis z veřejné části

·         Registru práv a povinností

·         Registru obyvatel - přehledu využití údajů

·         Registru osob - přehled využití údajů

·         Registru práv a povinností - přehled využití údajů

·         Registru územní identifikace

·         a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

·         Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

·         Žádost o změnu údajů v registru osob

·         Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisyautorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek.)

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (
pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .
 
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu:

Vydání ověřeného výpisu z:1. stranadalší strana
Obchodního rejstříku90,-Kč50,- Kč
Rejstříku spolků90,-Kč50,-Kč
Rejstříku nadací90,-Kč50,-Kč
Rejstříku ústavů90,-Kč50,-Kč
Rejstříku společenství vlastníků jednotek90,-Kč50,-Kč
Rejstříku obecně prospěšný společností90,-Kč50,-Kč
Živnostenského rejstříku90,-Kč50,- Kč
Katastru nemovitostí90,- Kč50,- Kč
Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy (formát A4)90,- Kč
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran)100,-Kčneúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran)100,-Kčneúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby60,-Kč50,-Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů90,- Kč50,-Kč
Registru Ministerstva životního prostředí  - (správa a kontrola agendy)90,- Kč50,-Kč
Insolvenčního rejstříku 90,- Kč50,-Kč
Výpis údajů z registru obyvatel90,- Kč50,-Kč
Výpis údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Veřejný výpis údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru obyvatel90,- Kč50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona50,-Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránkybezplatně
Žádost o změnu údajů v registru obyvatelbezplatně
Žádost o změnu údajů v registru osobbezplatně
Žádost o poskytnutí údajů třetí osoběbezplatně

 

Ceny jsou platné od 6. srpna 2015


Nerudova 25
301 00PlzeňTelefon:   377 322 800  nebo   377 322 826 


Pondělí - Čtvrtek

8:00 - 12:00

13:00 - 15:30


 

Jaroslava Štěpánová

tel.:   377 322 826 
stepanova@rhkpk.cz 


 

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: