Certifikace

Související soubory

Návod na vyplnění
Dokument MS WordDOC | 40,5 kBuložit
Plná moc - vzor certifikáty
Dokument MS WordDOC | 30 kBuložit
Vzor certifikátu
Adobe AcrobatPDF | 1,57 MBuložit
Šablona 1
Dokument MS ExcelXLS | 28,5 kBuložit
Šablona 2
Dokument MS WordDOC | 31,5 kBuložit
Šablona 3
Dokument MS WordDOC | 32 kBuložit

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. Hospodářská komora potvrzuje certifikát o původu zboží (formulář Evropského společenství). V případě, že zboží, které se vyváží z ČR není českého původu, je možno na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JCD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále jsou potvrzovány i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje HK ČR v Praze: HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel.: 224096111. Tato služba je pro mimopražské firmy zajišťována i poštovním stykem. Jak vyplnit formulář se dozvíte v našem návodu ke stažení zde 

 
Vždy je nutné s sebou mít
 
1. je-li předkladatel dokumentů vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL.s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme)
2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat
3. je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ)
4. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).
 
Pokud požadujete ověření certifikátů do zemí:
Argentina, Bahrajn, Brazílie, Ecuador, Egypt, Chille, Indie, Indonesie, Jordánsko, Katar, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Omán, Panama, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko, Uruguay, Venezuela
vyžadujeme na zadní stranu podacího lístku potvrzení, že dokumenty nejsou určeny k legalizaci konzulátem !!!

 

Legalizace dokladů na Ministerstvu zahraničních věci a na cizích zastupitelských úřadech v Praze, zajišťuje Hospodářská komora České republiky, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 370, (376,378,382) email: certifikaty@komora.cz

Pro mimopražské firmy je tato služba zajišťována i formou poštovního styku.

Razítko s sebou.

 
Postup vyplnění nového formuláře ke stažení vpravo nahoře. Zde rovněž naleznete vzory vyplněných certifikátů (vzor 1-3) a vzor plné moci.

 

Komu jsou určeny
Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.
 
Co přinášejí
Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.
 
Cena

Ceník ke stažení zde.

Kontakt

Jaroslava Štěpánová - stepanova@rhkpk.cz, Tel: 377 322 826

Úřední hodiny

pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Upozornění: K certifikacím je nutné vždy zakoupit originál tiskopis přímo na úřadu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje za 20,- Kč a rovněž podací lístek za 3,- Kč!

 

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: