Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl

13. února 2018 | 9:00 – 15:00 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK PLZEŇ | Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň 3

Související soubory

Pozvánka
Adobe AcrobatPDF | 573,09 kBuložit

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Plzeňského kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, komunitární programy EU (TC AV ČR), BIC PLZEŇ a Enterprise europe network, DEPO2015, ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, Eurocentrum Plzeň, Fond dalšího vzdělávání, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, město Plzeň, ad.

Zkrátka – přijďte a konzultujte jakýkoli program a kolik programů budete chtít

.

ZÚČASTNĚTE SE ZDARMA A BEZ REGISTRACE

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: