Soutěž technických talentů

Soutěž technických talentů se uskutečnila dne 8. 12. 2017 pro žáky 6. – 9. tříd základních škol.

Nejlepší tři týmy byly oceněny hodnotnými cenami, které byly vybrány tak, aby i nadále rozvíjely dovednosti žáků v technické oblasti. Cílem soutěže bylo umožnit žákům zábavnou formou si vyzkoušet své technické znalosti, které získávají během výuk na školách a podnítit v nich zájem nadále své dovednosti rozvíjet. Soutěž uspořádala Akademie HK PK o.p.s. za finanční podpory MO Plzeň 3 „Velmi si vážím podpory městského obvodu i zájmu žáků a spolupráce pedagogů. Podnítit zájem žáků o techniku je v dnešní době, kdy je studentů technických oborů i technických pracovníků nedostatek, velmi důležité téma, a proto je nutné se aktivitám zaměřených na propagaci technických oborů a řemesel dlouhodobě věnovat“ říká ředitelka Regionální hospodářské komory PK a radní Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová.

  

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: