RHK PK GDPR a ochrana osobních údajů v české legislativě

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje podporuje vzdělávání zaměstnanců firem v Plzeňském kraji. Každý měsíc budeme členům ale i široké veřejnosti nabízet několik seminářů na aktuální témata z oblasti ekonomické a právní, ale také z dalších oblastí. Členové RHK PK se mohou účastnit za zvýhodněnou cenu. Nečlenské firmy mohou též využít školení za výhodnější ceny - viz pozvánka.

Související soubory

Závazná přihláška
Adobe AcrobatPDF | 514,99 kBuložit
Pozvánka
Adobe AcrobatPDF | 503,65 kBuložit

 

Ø  Připravované změny v zákoníku práce od 1. 7. 2017

Ø  Pracovní smlouva – doba určitá, neurčitá

Ø  Zdravotní způsobilost zaměstnance

Ø  Zkušební doba

Ø  Změny pracovní smlouvy – změna pracovní pozice, místa výkonu práce

Ø  Skončení pracovního poměru – výpověď, dohoda

Ø  Pracovní doba – směny, pružná pracovní doba, přesčas

Ø  Překážky v práci – lékař a další

Ø  Dovolená – nařízená, čerpání nároku

Ø  Odpovědnost zaměstnance

Ø  Návrat po mateřské a rodičovské dovolené

Ø  Porušování pracovní kázně – vytýkací dopisy

Ø Diskuse  

Termín:         5. září 2017

Čas:               8:00 – 16:30 hodin

Místo:           Nerudova 25, Plzeň

Cena:            800,- Kč pro členy RHK PK

                     1 000,- Kč pro ostatní

Lektor:          Bc. Ilona Bartovská

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky nejpozději do 1. 9. 2017 na email cizkova@rhkpk.cz

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: