KULATÝ STŮL - Setkání zástupců města Plzně s podnikateli

dovolujeme si Vás jménem Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje pozvat na Kulatý stůl – setkání zástupců města Plzně s podnikateli, které se uskuteční 15. prosince 2017 od 10:00 do 12:00 hodin v obřadní síni plzeňské radnice. Program naleznete v pozvánce níže. Svoji účast prosím potvrzujte nejpozději do 13. 12. 2017 na email cizkova@rhkpk.cz

 

Ø  Připravované investiční akce města Plzně pro rok 2018. V kompetenci: Mgr. Pavel Šindelář
Ø Služby outsorcované městem -  možnosti pro zapojení podnikatelů.
Ø Struktura rozpočtu statutárního města Plzně pro rok 2018 a procentuální rozdělení do jednotlivých oblastí.
V kompetenci: Ing. Pavel Kotas
Ø Doprava. V kompetenci: Ing. Petr Náhlík
Ø Podnikatelské vouchery pro rok 2018. V kompetenci: Ing. Pavel Kotas
Ø Stipendia poskytovaná Západočeskou univerzitou. V kompetenci: Ing. Pavel Kotas
Ø Dopravní obslužnost Borských polí. V kompetenci: Ing. Petr Náhlík
Ø Akce města pro podnikatele. V kompetenci: Ing. Pavel Kotas
 

Svoji účast potvrzujte do 13. prosince 2017 na email cizkova@rhkpk.cz

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: