Česko-bavorský workshop Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR

Univerzita Pasov s podporou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska zve na česko-bavorský workshop na téma „Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR“.

Akce se koná dne 8. března 2018 od 14:00 do 17:45 hod. v Evropském domě [Europahaus] v německém Freyungu (ve vzdálenosti cca 15 km od hraničního
přechodu Strážný).

Cíl workshopu
- Zodpovězení dotazů k roli pověřence pro ochranu osobních údajů ve firmách dle GDPR platné od 25. května 2018
- Česko-bavorská výměna zkušeností a znalostí mezi firmami, právníky a svazy k realizaci povinnosti v praxi
- Diskuze ke stávajícím a budoucím možným výzvám v souvislosti se jmenováním pověřence
- V Německu je role pověřence známá již od roku 1977, mnohé německé firmy tak disponují cennými praktickými zkušenostmi

Cílová skupina
- GDPR je prioritní záležitostí vedení firem: vedení českých a bavorských, zejména malých a středních firem
- Zájemkyně a zájemci z ČR a Bavorska

Přednášející
- Profesorka pro evropské a mezinárodní informační a datové právo na Univerzitě Pasov
- Manažerka pro digitální ekonomiku ze Svazu průmyslu a dopravy ČR
- Jednatel dolnobavorského start-upu
- Pověřenec a auditor pro ochranu osobních údajů
- Provozovatel internetového vyhledávače

Program workshopu ke stažení a on-line přihlášku naleznete zde: www.uni-passau.de/cz/GDPR.
Lhůta pro přihlášení: 2. březen 2018
Účast je zdarma, kapacita je omezena.
Workshop bude simultánně tlumočen do českého a německého jazyka.

Kooperační partneři workshopu
- Bavorský cluster pro IT bezpečnost [Bayerischer IT-Sicherheitscluster]
- EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.
- Digitální iniciativa pro podporu zakládání podniků Horní Falc [Digitale Gründerinitiative Oberpfalz]
- Centrum digitalizace pro podporu zakládání podniků Dolní Bavorsko [Gründerzentrum Digitalisierung Niederbayern]
- INN.KUBATOR PASSAU


Workshop je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, cíl EUS 2014 – 2020 (INTERREG V).


Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: